Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
tabiiyet
-ti isim, eskimiş
  • Bir şeye veya bir kimseye bağlı olma, bağımlılık, bağlılık.
  • Uyruk
    "Fransız tabiiyetine girivermişler o zaman." - S. F. Abasıyanık
 
tabiiyetli
sıfat
  • Herhangi bir ülkenin uyruğunda olan, uyruklu.
 
tabiiyetsiz
sıfat
  • Herhangi bir ülkenin uyruğu olmayan, uyruksuz.
 
tabiiyetsizlik
-ği isim
  • Tabiiyetsiz olma durumu, uyruksuzluk.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.