Dictionary.gen.tr

 

Türkçe - Türkçe sözlük için sonuçlar

 
ön
isim
 • Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
  "Beş on kişi, köşkün önünde toplandık." - M. Ş. Esendal
 • Bir şeyin esas tutulan yüzünün baktığı yer, karşı
  "Altmış yaşında anamın önünde sigara içmek istemezdim." - B. Felek
 • Bir kimsenin ilerisi
  "Bir aralık önümüzden şarkı sesleri geldi." - S. F. Abasıyanık
 • Yakın gelecek zaman.
 • Giyeceklerin genellikle göğsü örten bölümü
  "Uçuk siyah renkli çarşaf pelerinin önü açık." - P. Safa
 • Önce olan, ilk.
 • Civar, yöre.
 • (sıfat) Benzerler arasında bakılan veya gidilen yönde olan
  "Ben, Anafartalar'da Mustafa Kemal'in bulunduğu en ön siperlerde de kurşun attım." - A. Gündüz
 
ön ad
isim
 • Kişilere verilen ilk ad, küçük ad.
 • (gramer) Sıfat.
 
ön alım
isim, hukuk
 • Bir mülk kaça satın alınmışsa, o mülke o para ile sahip olma, şufa.
 
ön alım hakkı
isim, hukuk
 • Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı.
 
ön avurt
isim, anatomi
 • Avurdun ön bölümü.
 
ön avurt ünsüzü
isim, gramer
 • Dil ucunun ön damağa çarpmasından oluşan ve dilin yanlarından çıkan ünsüz.

Bu sayfa için kalıcı bağlantı 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - Her hakkı saklıdır.